Zateplování fasád stavební práce Gryč Třinec

Stavební práce Gryč Třinec, strojní omítky, stavební úpravy, dokončovací práce, zateplování, fasády
Stavební práce Gryč Třinec, strojní omítky, stavební úpravy, dokončovací práce, zateplování, fasády

Zateplování fasád

Zateplení - schéma kontaktního zateplovacího systému.
zateplení fasády
Tepelné izolace pro zateplovací systémy jsou vysoce účinné materiály se součinitelem tepelné vodivosti lambda nižším než 0,05 W.m-2.K-1.

Nejběžnější jsou desky z fasádního pěnového (expandovaného) polystyrénu EPS-F, desky z pojených minerálních vláken MW-F nebo MW-FL (lamelové) a desky z extrudovaného (vytlačovaného) polystyrenu XPS-F.

V současné době pro tepelné izolace v zateplovacím systému při běžných aplikacích vycházejí optimální tloušťky 80 až 120 mm.

S nárůstem cen energií bude vhodné navrhovat tyto tloušťky v rozmezí 100 až 160 mm, pro nízkoenergetické domy ještě větší.

Při volbě tepelné izolace se zvažuje její vlhkostní odolnost, tuhost, paropropustnost (ve vazbě na propustnost podkladu i vnějšího souvrství zateplovacího systému), požární odolnost, samozřejmě tepelná vodivost, ale i technologická jednoduchost a cena.

Provedení zateplení fasády

Vnější kontaktní zateplovací systém je na stavební konstrukci vystaven různému zatížení, proto je nezbytné jej připevnit ke stavebnímu podkladu tak, aby v průběhu životnosti byla zajištěna bezpečnost a mechanická stabilita a vyloučily se poruchy.
Ve většině případů se k podkladu připevňuje pouze tepelná izolace.

Mezi hlavní druhy zatížení zateplovacího systému lze zařadit zatížení vlastní hmotností (vzniká smykové napětí, jehož velikost je závislá na hmotnosti tepelné izolace a dalších vrstev na jeho povrchu), zatížení účinky větru (síly vzniklé působením větru způsobují tahová a tlaková namáhání, přičemž jejich velikost je závislá na výšce, tvaru, poloze stavebního objektu a jeho umístění v zástavbě), zatížení v důsledku dilatačních pohybů složek systému.

Stavební práce Gryč Třinec zateplení fasády

Cena zatelení fasády

Cena zateplení fasády kontaktním systémem s fasádním polystyrénem je od 800 Kč/m2.

Do této plochy jsou započítány i otvorové výplně, které kryjí náklady za vícepráce v oblasti těchto otvorů.

Při použití kontaktního systému s minerálními deskami lze předpokládat náklady ve výši cca 1 200 až 1600 Kč/m2

Stavební práce Gryč Třinec zateplení fasády

Stavební práce Gryč Třinec

DP webdesign studio Třinec, tvorba www stránek, webů, prezentací www.dpwebdesign.cz